Maktens ansikte, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand

Länsmuseet gav mig uppdraget att göra en utställning på temat MAKT – där jag skulle blanda egen konst med samlingarna på museet. Jag utgick från samlingarna, involverade människor i länet på olika sätt, tolkade begreppet MAKT och gjorde mina kommentarer.
Ibland har man makt – ibland utsätts man för andras maktutövande.

Under vernissagen utförde Felicia Konrad en performance om Winnie the Vampire varefter publiken blev scannade av vakter innan de fick gå in genom varugrindarna till utställningen.

konstnär / visual artist