Lyckomat/Österåsen 100 år

Under Lyckomatutställningen på Länsmuseet Västernorrland utförde Riskutställningar (Janne Björkman och Anita Wohlén) flera nedslag på olika platser i länet. Däribland firades Österåsens 100-årsjubileum med en performance.
Österåsen är ett hälsohem i Sollefteå som under sina första decennier tog emot tuberkulospatienter. Sanatoriekuren innehöll bland annat en diet som skulle vara riklig och näringsrik med stor mängd mjölk och grädde.
Riskutställningar bjöd därför på en gräddtårta för 100 personer med lungröntgenbilder i marsipan. Tårtan bars runt på området innan själva kalaset kunde börja…

konstnär / visual artist