Biting and Licking, permanent installation, Edinburgh Dental Infirmary

Förutsättningarna för konstgestaltningsuppdraget i Edinburgh var att all konst skulle vara en del av byggnaden. Jag fick kirurgavdelningen som min del i konstagenturen PACE arbete. Jag bytte därför ut delar av byggelementen till egen designade detaljer. Min ingång i arbetet var att tandstatusen hos britterna var dålig p g a kostsamma tandläkarbesök som skedde alltför sällan. Och min tolkning utifrån intervjuer, var att man var rädd för tandläkaren. Med kikhål i dörrar och urbitna hörn så kunde man stävja sin rädsla en aning. Jag har återskapat olika infallsvinklar på tandläkarskräck och valt material och uttryck som direkt ansluter till  britternas relation till sina tänder och mun. Och fotboll.

konstnär / visual artist